PARTNERS

LAYUNIN NAMIN ANG MAGIGING MAHUSAY !

GLOBAL PARTNERS

Western Europe

27 na mga kompanya kasali ang Amplexor

Asia

38 na mga kompanya kasali ang Brainwork

North America

45 na mga kompanya kasali ang Transperfect

Eastern Europe

15 na mga kompanya kasali ang Moravia

The Middle East

5 na mga kompanya kasali ang Gulf Translations

Central & South America

5 na mga kompanya kasali ang Cultures Connection